Yhteenveto Sampo Oyj:n merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista Yhteenveto Sampo Oyj:n merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista

Yhteenveto Sampo Oyj:n merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista

Sampo Oyj:n tilinpäätös liitetietoineen on laadittu suomalaisen kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisesti. Sampo Oyj:n erillistilinpäätöksen laatimisperiaatteet eivät olennaisesti poikkea konsernin  IFRS- standardien mukaisen tilinpäätöksen laatimisperiaatteista. Rahoitusvälineet on arvostettu markkinoilta saatuun käypään arvoon. Konsernin laatimisperiaatteet kerrotaan osiossa Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista.