Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Hallitus

Sampo Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa vuosittain valittava Sampo Oyj:n hallitus käyttää yhtiökokousten välillä ylintä päätösvaltaa Sampo-konsernissa. Sammon hallituksen tehtävänä on yhtiön johtaminen lakien, viranomaismääräysten, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen tekemien päätösten mukaisesti.

Vuoden 2013 aikana Sampo Oyj:n hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt:
 • Björn Wahlroos

  hallituksen puheenjohtaja

  s. 1952

  Luottamustoimet

  Luottamustoimet

  Nordea Bank AB (publ), hallituksen puheenjohtaja;

  UPM-Kymmene Oyj, hallituksen puheenjohtaja;

  Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA, hallituksen jäsen;

  Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA, hallituksen jäsen;

  Hanken Svenska handelshögskolan, hallituksen puheenjohtaja;

  Mannerheim-säätiö, hallituksen jäsen

  • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 5.4.2001.
  • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 11 863 141 kappaletta.
 • Matti Vuoria

  hallituksen varapuheenjohtaja;
  toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (2004–2013)

  s. 1951

  Luottamustoimet

  Luottamustoimet

  Wärtsilä Oyj Abp, hallituksen varapuheenjohtaja;

  Stora Enso Oyj, hallituksen jäsen;

  Arvopaperimarkkinayhdistys, yhdistyksen puheenjohtaja;

  Työeläkevakuuttajat TELA, hallituksen varapuheenjohtaja (2011–2013);

  Finanssialan Keskusliitto ry, hallituksen jäsen (2007–2013)

  • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 7.4.2004.
  • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 35 804 kappaletta.
 • Anne Brunila

  professori, Hanken Svenska Handelshögskolan

  s. 1957

  Luottamustoimet

  Luottamustoimet

  Kone Oyj, hallituksen jäsen;

  Sanoma Oyj, hallituksen jäsen;

  Stora Enso, hallituksen jäsen;

  Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA, hallituksen jäsen;

  Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA, hallituksen jäsen;

  Kansainvälinen kauppakamari (ICC), Suomen osasto, puheenjohtaja;

  Aalto-korkeakoulusäätiö, varapuheenjohtaja

  • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 9.4.2003.
  • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 9 059 kappaletta.
 • Jannica Fagerholm

  toimitusjohtaja, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö

  s. 1961

  Luottamustoimet

  Luottamustoimet

  Teleste Oyj, hallituksen jäsen;

  Aktia Oyj ja Aktia Pankki Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastuskomitean jäsen (2012–2013);

  Kelonia (Private Equity -sijoitusyhtiö), hallituksen jäsen;

  Veritas Eläkevakuutus, hallintoneuvoston jäsen;

  Hanken Svenska handelshögskolan, hallituksen jäsen ja sijoitusvaliokunnan puheenjohtaja;

  Svenska litteratursällskapet, sijoitusvaliokunnan jäsen

  • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 18.4.2013.
  • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 679 kappaletta.
 • Adine Grate Axén

  toimitusjohtaja, Adine Grate AB

  s. 1961

  Luottamustoimet

  Luottamustoimet

  NASDAQ OMX AB, Ruotsi, listalleottotoimikunnan puheenjohtaja;

  Swedish Orphan Biovitrum (Sobi), hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen;

  Swedavia AB, hallituksen jäsen;

  3 Scandinavia, neuvonantaja ja hallituksen jäsen;

  AP 7, hallituksen varapuheenjohtaja;

  Madrague Capital Partners AB, hallituksen jäsen;

  Alhanko & Johnson AB (BASE 23), hallituksen jäsen;

  BSkyB (British Sky Broadcasting Group plc), hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen

  • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 14.4.2011.
  • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 3 061 kappaletta.
 • Veli-Matti Mattila

  toimitusjohtaja, Elisa Oyj

  s. 1961

  Luottamustoimet

  Luottamustoimet

  Suomen Messut, hallintoneuvoston jäsen;

  Elinkeinoelämän keskusliitto EK, edustajiston jäsen;

  Palvelualojen Työnantajat PALTA ry, hallituksen jäsen;

  Tekniikan Edistämissäätiö, hallituksen jäsen

  • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 7.4.2009.
  • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 3 796 kappaletta.
 • Eira Palin-Lehtinen

  s. 1950

  Luottamustoimet

  Luottamustoimet

  Elisa Oyj, hallituksen jäsen;

  Sigrid Juséliuksen Säätiö, hallituksen varajäsen ja raha-asiain valiokunnan jäsen;

  Nordean rahastot (Alternative Investment, Nordea Funds of Funds, Nordea I Sicav), Luxemburg, hallituksen jäsen;

  Föreningen Konstsamfundet, sijoituskomitean jäsen;

  Pörssisäätiö, hallituksen puheenjohtaja;

  Sibelius-Akatemian tukisäätiö, hallituksen jäsen

  • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 15.4.2008.
  • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 3 479 kappaletta.
 • Per Arthur Sørlie

  toimitusjohtaja, Borregaard

  s. 1957

  Luottamustoimet

  Luottamustoimet

  Umkomaas Lignin (Pty), Etelä-Afrikka, hallituksen puheenjohtaja;

  Inspiria-tiedekeskus, Norja, hallituksen jäsen

  • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 12.4.2012.
  • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 1 690 kappaletta.
 

Jukka Pekkarinen, s. 1947
Sampo Oyj:n hallituksen jäsen 5.4.2006‒18.4.2013.

Christoffer Taxell, s. 1948
Sampo Oyj:n hallituksen jäsen 1.1.1998‒18.4.2013.

Hallitusta valittaessa kaikki valitut jäsenet olivat riippumattomia yhtiön suurista osakkeenomistajista ja seuraavat hallituksen jäsenet olivat myös riippumattomia yhtiöstä: Anne Brunila, Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén, Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Per Arthur Sørlie ja Björn Wahlroos.

Tiedot on kuvattu 31.12.2013 tilanteen mukaisina, jos ei ole toisin ilmoitettu. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.sampo.com/hallitus.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano