Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
Milj. e Liite 1-12/2013 1-12/2012
Vakuutusmaksutulo 1, 8 5 618 5 413
Sijoitustoiminnan nettotuotot 2, 10, 18 942 967
Liiketoiminnan muut tuotot 31 35
Korvaukset 3, 8 -3 677 -3 540
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos 4 -697 -719
Henkilöstökulut 5 -634 -582
Liiketoiminnan muut kulut 6, 8 -543 -576
Rahoituskulut 10 -58 -75
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 14 686 700
Tilikauden voitto ennen veroja 1 668 1 622
Verot 21, 22, 23 -216 -214
Tilikauden voitto 1 452 1 408
Kauden muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi 23, 24
Muuntoerot -153 46
Myytävissä olevat rahoitusvarat 233 509
Rahavirtasuojaukset -0 -1
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä -70 9
Verot -22 -114
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen -13 449
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -21 44
Verot 7 -13
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen -14 31
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 1 425 1 887
Tilikauden voitosta
Emoyhtiön omistajien osuus 1 452 1 408
Määräysvallattomien osuus - -
Tilikauden laajasta tuloksesta
Emoyhtiön omistajien osuus 1 425 1 887
Määräysvallattomien osuus - -
Osakekohtainen tulos (EUR) 9 2,59 2,51
Muistiinpano
Lisää muistiinpano