Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Yritysvastuu Mandatum Lifessa

Mandatum Lifen yritysvastuu perustuu sen toiminnan kulmakiviin: asiakkaiden taloudellisen hyvinvoinnin kasvattamiseen ja turvaamiseen sekä yhtiön liiketaloudelliseen menestykseen.

Menestys luo hyvinvointia

Vastuullisen yritystoiminnan edellytyksenä on yrityksen liiketoiminnan kannattavuudesta ja kehittämisestä huolehtiminen. Mandatum Life on yksi Suomen suurimmista yhteisöveron maksajista ja vaikuttaa näin liiketoimintansa tuotoista maksamillaan veroilla suoraan suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointiin. Mandatum Life on varmistanut liiketoiminnallista menestystään mm. aktiivisen henkilöstöpolitiikan avulla. Yhtiö uskoo paremman työtyytyväisyyden tuottavan tyytyväisempiä asiakkaita ja sitä kautta kannattavampaa liiketoimintaa.

Yrittäjien turvaaminen kehittää yrittäjyyttä

Mandatum Life turvaa yrittäjäasiakkaitaan ja heidän perheitään sekä yrityksen tulevaisuutta siltä varalta, että yrittäjä itse sairastuisi, joutuisi työkyvyttömäksi tai menehtyisi. Lakisääteinen turva antaa yrittäjälle perusturvan, mutta lisävakuutukset tarjoavat paremman mahdollisuuden keskittyä yrityksen johtamiseen, selviytyä paremmin henkilöriskien kohdatessa ja turvata tulotasoa myös eläkeaikana.

Palkitsemisella vaikutusta työssä jaksamiseen

Mandatum Life auttaa yrityksiä henkilöstöstrategioiden ja -prosessien kehittämisessä. Esimerkiksi palkitsemalla henkilöstöä oikein yritykset tarjoavat työntekijöilleen toimivan taloudellisen kannustimen, jolla tuetaan työntekijän motivaatiota ja halutessa täydennetään myös eläketurvaa. Vastuullisempi asiakasyritys voi lisäksi huolehtia henkilökunnastaan ja välillisesti heidän läheisistään tarjoamalla lisäturvia esimerkiksi työntekijän työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta.

Vastuullisuus sijoitustoiminnan osana

Mandatum Life haluaa kasvattaa asiakkaidensa taloudellista hyvinvointia ja turvata kertynyttä varallisuutta. Näihin tavoitteisiin yhtiö pyrkii vastuullisia ja avoimia sijoitustoimintaperiaatteita noudattamalla ja seuraamalla aktiivisesti edistymistään tällä alueella. Mandatum Lifen salkunhoitajilla ja analyytikoilla on parhaat mahdolliset edellytykset eri sijoituskohteiden toiminnan ymmärtämiseen sekä kommunikointiin niistä vastaavien tahojen kanssa. Vastuullisen sijoittamisen raportoinnissa ja seurannassa Mandatum Lifen Salkunhoitoa avustaa oma riskienhallintayksikkö. Mandatum Lifen Varainhoito on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI).

Mandatum Lifen maksamat korvaukset auttavat yrityksiä, ihmisiä ja heidän läheisiään selviytymään vaikeista tilanteista paremmin. Mandatum Life maksoi vuonna 2013 eläkettä 61 000 eläkeläiselle yhteensä 320 miljoonaa euroa ja muita korvauksia 38 000 vakuutetulle 415 miljoonaa euroa.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano