Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Henkilöstö

Sampo-konsernin henkilöstön kokonaismäärä aleni hieman vuoden aikana, sillä 31.12.2013 mennessä henkilöstömäärä oli osa-aikaiset työntekijät kokoaikaisiksi työntekijöiksi muuntaen 6 800 henkeä, kun määrä oli vuoden 2012 lopulla 6 820 henkeä. Vahinkovakuutustoiminnan henkilömäärä pysyi suurin piirtein ennallaan. Suomessa vahinkovakuutuksen henkilömäärä kasvoi Trygin Suomen vahinkovakuutusliiketoiminnan integroinnin vuoksi, mutta Ruotsissa henkilömäärä säilyi ennallaan ja muissa maissa henkilöstömäärä aleni hieman toiminnan tehostamisen vuoksi. Henkivakuutuksen henkilöstön määrä laski Suomessa ja Baltiassa tehostustoimien ansiosta.

Katsauskaudella konsernin henkilöstöstä 91 prosenttia työskenteli vahinkovakuutustoiminnoissa, 8 prosenttia henkivakuutustoiminnassa ja alle prosentti emoyhtiö Sampo Oyj:ssä. Henkilöstöstä työskenteli Suomessa 33 prosenttia, Ruotsissa 27 prosenttia ja Norjassa 21 prosenttia. Baltiassa ja muissa maissa työskenteli 19 prosenttia henkilöstöstä. Vuonna 2013 Sampo-konsernissa työskenteli keskimäärin 6 832 henkeä, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 6 823 henkeä.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano