Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Omistusyhteisö

Sampo Oyj hallinnoi vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitään. Lisäksi yhtiö omisti 31.12.2013 noin 21,2 prosenttia Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean osakepääomasta. Nordea on Sampo Oyj:n osakkuusyhtiö.

Tulos
Omistusyhteisö, 2013
Tulos
Omistusyhteisö, 2013
Milj. € 2013 2012 Muutos, %
Sijoitustoiminnan nettotuotot 26 51 -49
Liiketoiminnan muut tuotot 15 15 -1
Henkilöstökulut -23 -18 26
Liiketoiminnan muut kulut -11 -13 -11
Rahoituskulut -51 -65 -21
Osuus osakkuusyritysten voitosta 635 653 -3
Tulos ennen veroja 589 623 -5
Muutos
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) 53 53 0

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 589 miljoonaa euroa (623), josta 635 miljoonaa euroa (653) tuli Nordean vuoden 2013 tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. Ilman osuutta Nordean tuloksesta omistusyhteisö teki -45 miljoonan euron tuloksen (-30).

Sampo Oyj:n omistus Nordea Bankista on kirjattu konsernitaseeseen 6,9 miljardiin euroon. Omistusosuuden markkina-arvo oli joulukuun 2013 lopussa 8,4 miljardia euroa. Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi myös 2,4 miljardin euron (2,4) arvosta tytäryhtiöiden osakkeita.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano