Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Liiketoiminnat

Sampo-konsernin emoyhtiöllä Sampo Oyj:llä on kaksi sen täysin omistamaa tytäryhtiötä, If Skadeförsäkring Holding AB (publ) ja Henkivakuutusosakeyhtiö Mandatum. If on Pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja ja Mandatum Life johtava suomalainen henkivakuuttaja. Molemmat toimivat myös Baltian maissa.

Lisäksi Sampo Oyj on Nordea Bank AB:n suurin omistaja. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki. Vuoden 2013 lopussa Sampo Oyj omisti 21,2 prosenttia pankin osakkeista. Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä Sammon konsernitilinpäätöksessä.

Sivu lisätty omaan raporttiin (Date)

Sampo-konsernin emoyhtiöllä Sampo Oyj:llä on kaksi sen täysin omistamaa tytäryhtiötä, If Skadeförsäkring Holding AB (publ) ja Henkivakuutusosakeyhtiö Mandatum. If on Pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja ja Mandatum Life johtava suomalainen henkivakuuttaja. Molemmat toimivat myös Baltian maissa.

Lisäksi Sampo Oyj on Nordea Bank AB:n suurin omistaja. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki. Vuoden 2013 lopussa Sampo Oyj omisti 21,2 prosenttia pankin osakkeista. Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä Sammon konsernitilinpäätöksessä.

Emoyhtiö Sampo Oyj on ollut listattuna NASDAQ OMX Helsingissä tammikuusta 1988 lähtien. Emoyhtiöllä ei ole omaa liiketoimintaa, vaan se hallinnoi tytäryhtiöitään ja vastaa tämän lisäksi tietyistä Sampo-konsernin keskitetyistä toiminnoista.

If Vahinkovakuutus on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja, jolla on toimintoja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltian maissa. Vahinkovakuutusliiketoimintaan lasketaan mukaan osakkuusyhtiö, tanskalainen vakuutusyhtiö Topdanmark. If Vahinkovakuutus on Topdanmarkin suurin omistaja yli 25 prosentin omistusosuudellaan.

Pohjoismaiden suurimmalla pankilla Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Yhtiö on markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan kymmenestä suurimmasta kattavia finanssipalveluja tarjoavasta pankista. Nordea noteerataan NASDAQ OMX:n pörsseissä Tukholmassa, Helsingissä ja Kööpenhaminassa. Sampo-konsernin raportoinnissa Nordea raportoidaan Omistusyhteisö-segmentissä.

Henkivakuutusliiketoimintaa ja vakuutuksellista varainhoitoa harjoittava Mandatum Life toimii Suomessa ja Baltiassa. Yhtiöllä on Suomessa 250 000 henkilöasiakasta ja 25 000 yritysasiakasta.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano