Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Yritysvastuu

Yritysvastuu on kiinteä osa Pohjoismaiden suurimman vahinkovakuutusyhtiön Ifin sekä Suomen ja Baltian johtavan henkiyhtiön Mandatum Lifen toimintaa. Tätä osoittaa myös se, että Sampo-konserniin kuuluvat yhtiöt ovat merkittäviä veronmaksajia tärkeimmillä markkinoillaan.

Ifin toiminnan perusajatuksena on edistää yhteiskunnan yleistä turvallisuutta. Vahinkovakuutusyhtiöiden tehtävänä on poliisin, pelastustoimen ja oikeuslaitoksen sekä muiden viranomaisten kanssa turvata ihmisten ja yritysten arkea.

If ottaa kantaakseen laajemman yritysvastuun kuin sen liiketoiminta edellyttää. Sen tavoitteena on aina täyttää tai ylittää toiminnan eettiset, oikeudelliset ja kaupalliset vaatimukset.

Mandatum Lifen yritysvastuu perustuu sen toiminnan kulmakiviin: asiakkaiden taloudellisen hyvinvoinnin kasvattamiseen ja turvaamiseen sekä yhtiön liiketaloudelliseen menestykseen.

Vastuullisen yritystoiminnan edellytyksenä on yrityksen liiketoiminnan kannattavuudesta ja kehittämisestä huolehtiminen. Mandatum Life on yksi Suomen suurimmista yhteisöveron maksajista ja vaikuttaa näin liiketoimintansa tuotoista maksamillaan veroilla suoraan suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointiin.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano