Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Nordea

Kasvu jatkui vaisuna ja korot laskivat ennätysmatalalle vuonna 2013. Nordean tulos oli tässäkin ympäristössä vakaa ja asiakasohjelmiin saatiin jatkuvasti uusia asiakkaita. Kulut on pidetty samalla tasolla jo 13 peräkkäisen neljänneksen ajan. Luottotappiot vähenivät ja liikevoitto nousi. Näin ollen pääomaa kertyi vahvasti ja vakaasti. Ydinvakavaraisuussuhde parani 1,8 prosenttiyksikköä 14,9 prosenttiin. Osinkoa ehdotetaan maksettavaksi 0,43 euroa osakkeelta (0,34 euroa).

Sivu lisätty omaan raporttiin (Date)

Nordea
Vuosikertomus 2013 (englanniksi)

Lataa

Kasvu jatkui vaisuna ja korot laskivat ennätysmatalalle vuonna 2013. Nordean tulos oli tässäkin ympäristössä vakaa ja asiakasohjelmiin saatiin jatkuvasti uusia asiakkaita. Kulut on pidetty samalla tasolla jo 13 peräkkäisen neljänneksen ajan. Luottotappiot vähenivät ja liikevoitto nousi. Näin ollen pääomaa kertyi vahvasti ja vakaasti. Ydinvakavaraisuussuhde parani 1,8 prosenttiyksikköä 14,9 prosenttiin. Osinkoa ehdotetaan maksettavaksi 0,43 euroa osakkeelta (0,34 euroa).

Luottojen kysynnän ja asiakastoiminnan odotetaan tulevina vuosina pysyvän vaimeampana ja korkotason matalampana kuin aiemmin oletettiin. Siksi Nordea kiinnittää entistäkin enemmän huomiota kustannustehokkuuteen ja nopeuttaa ja laajentaa tehostamisohjelmaansa. Näin Nordea voi mukauttaa kapasiteettinsa asiakastoiminnan hiljenemiseen ja säilyttää asemansa vahvana pankkina. Nordea vahvistaa perustaansa, mikä on välttämätöntä, jotta asiakkaiden tarpeet voidaan täyttää ja konsernin pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvaa strategiaa voidaan noudattaa.

Toiminnan kulmakivenä oli vuonna 2013 edelleen pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia. Nordea kehittää edelleen tulevaisuuden pankkitoimintamallia ja toteuttaa vuoteen 2015 ulottuvaa suunnitelmaa. Nordea on noudattanut pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvaa strategiaansa johdonmukaisesti vuodesta 2007. Strategia on osoittautunut ylivertaiseksi asiakassuhteissa, sillä Nordea kartoittaa tarkkaan jokaisen asiakkaan tilanteen ja tarpeet. Nordea on nykyisessä haastavassa taloustilanteessa sitoutunut asiakkaiden palvelemiseen ja tukee siten reaalitaloutta.

Markkinoiden heilahtelut vaikuttavat Nordeaan vähemmän kuin muihin pankkeihin hyvin hajautetun liiketoimintamallin ansiosta. Nordea pyrkii säilyttämään hyvän luottoluokituksen, joka takaa vahvan likviditeetin ja varainhankinnan. Tämä on elintärkeää, jotta kullekin asiakkaalle voidaan tarjota oikeat tuotteet ja palvelut oikeaan hintaan.

Kansainvälisen finanssi- ja valtionvelkakriisin vuoksi luodut pääomaa, likviditeettiä ja varainhankintaa koskevat säännökset tuovat mukanaan kustannuksia ja uusia vaatimuksia kaikille pankeille. Ne näkyvät liiketoimintamalleissa ja muissa kansainvälisen pankkisektorin muutoksissa vuosien ajan.

Brittiläinen World Finance -lehti nimesi Nordean kolmantena peräkkäisenä vuonna Pohjoismaiden parhaaksi pankkikonserniksi. Prosperan tutkimus osoitti, että pohjoismaiset suuryritykset pitävät Nordeaa Pohjoismaiden parhaana pankkina. Tämä kuva vahvistui, kun Euromoney-lehti valitsi Nordean Pohjoismaiden ja Baltian alueen parhaaksi pankiksi ja parhaaksi investointipankiksi.

Fitch, Moody’s ja Standard & Poor’s vahvistivat Nordean AA-luokituksen, mikä osaltaan todistaa, että Nordean taloudellinen asema on vahva ja tulos vakaa. Euroopassa on vain harvoja pankkeja, joiden luokitus on yhtä hyvä kuin Nordean. Hyvä luokitus luo Nordealle edellytykset saada rahoitusta kilpailukykyiseen hintaan. AA-luokitus osoittaa myös, että pankin maksukykyä pidetään erittäin hyvänä.

Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. Nordea ”tekee sen mahdolliseksi” – se auttaa asiakkaita pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja konttoreita noin 900 toimipaikassa. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan NASDAQ OMX:n pörsseissä Tukholmassa, Helsingissä ja Kööpenhaminassa.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano

Nordea
Vuosikertomus 2013 (englanniksi)

Lataa