Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Sampo Oyj:n tuloslaskelma

Sampo Oyj:n tuloslaskelma
Milj. e Liite 2013 2012
Liiketoiminnan muut tuotot 1 15 15
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -20 -15
Henkilösivukulut
Eläkekulut -3 -3
Muut henkilösivukulut -1 -1
Poistot ja arvonalentumiset 2
Suunnitelman mukaiset poistot -0 -0
Liiketoiminnan muut kulut 3 -12 -13
Liikevoitto -20 -17
Rahoitustuotot ja -kulut 5
Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 585 544
Tuotot muista osuuksista 294 229
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 15 13
Muilta 1 8
Muut tuotot ja kulut sijoituksista -10 30
Muut korkotuotot 45 48
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille 0 0
Muille kuin saman konsernin yrityksille -97 -124
Valuuttatulos 20 6
Voitto ennen veroja 832 737
Tuloverot
Aikaisempien tilikausien verot -0 0
Laskennalliset verot -3 1
Tilikauden voitto 829 737
Muistiinpano
Lisää muistiinpano