Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Sampo-konsernin ohjausmalli ja riskienhallintaprosessi

Sampo-konsernin ohjausmalli sekä konsernirakenne ovat suoraviivaisia ja yksinkertaisia.

Sampo-konsernin ohjausmalli

  1. Konsernin emoyhtiö Sampo Oyj ohjaa tytäryhtiöitä asettamalla tavoitteet niiden pääomalle ja oman pääoman tuotolle (RoE) sekä asettamalla tytäryhtiöiden toiminnalle reunaehdot konsernitason toimintaperiaatteiden muodossa. Sampo Oyj:n hallituksen näkemysten lisäksi Sampo Oyj:n asettamiin toimintaperiaatteisiin vaikuttavat sidosryhmien odotukset sekä ulkoinen sääntely.
  2. Tytäryhtiöt järjestävät oman liiketoimintansa itsenäisesti ottaen huomioon oman toimintansa erityispiirteet ja konsernitason toimintaperiaatteet. Sidosryhmien odotukset ja ulkoinen sääntely vaikuttavat myös suoraan tytäryhtiöiden toimintaan.
  3. Sampo Oyj tarkastelee konsernia liiketoimintaportfoliona ja toimii aktiivisesti erityisesti konsernin pääomitukseen sekä emoyhtiön pääomarakenteeseen ja likviditeettiin liittyvissä asioissa.

Lisätietoja Sammon konsernirakenteesta on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/fi/konserni/konsernin-rakenne.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano