Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Osakkeenomistajat

Sampo Oyj:n osakkeenomistajien lukumäärä säilyi vakaana. Osakkeenomistajia oli 31.12.2013 kaikkiaan 82 092 (82 216). Arvo-osuusjärjestelmään siirtämättä oli 1,3 prosenttia osakkeista. Hallintarekisteröityjen ja ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus nousi 56,79 prosenttiin (54,65) osakemäärästä ja 56,31 prosenttiin äänistä (54,19).

Sampo ei vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun mukaisia liputusilmoituksia vuonna 2013.

Omistusmääräjakauma
Sampo Oyj, 31.12.2013
Osakkeiden lukumäärä Omistajia, kpl Omistajia, % Arvo-
osuusmäärä, kpl
Arvo-
osuusmäärä, %
Äänimäärä, kpl Äänimäärä, %
1–100 26 084 31,77 1 565 087 0,28 1 565 087 0,28
101–500 36 133 44,02 9 418 457 1,68 9 418 457 1,67
501–1 000 9 574 11,66 7 382 536 1,32 7 382 536 1,31
1 001–5 000 8 486 10,34 18 064 078 3,23 18 064 078 3,20
5 001–10 000 979 1,19 7 095 199 1,27 7 095 199 1,26
10 001–50 000 673 0,82 13 876 780 2,48 13 876 780 2,46
50 001–100 000 66 0,08 4 678 619 0,84 4 678 619 0,83
100 001–500 000 68 0,08 13 917 187 2,49 13 917 187 2,46
500 001–9 999 999 999 29 0,04 476 880 117 85,16 481 680 117 85,28
Yhteensä 82 092 100,00 552 878 060 98,73 557 678 060 98,74
Joista hallintarekisteröityjä 17 311 683 693 55,66 311 683 693 55,19
Odotusluettelolla yhteensä 0 0 0,00 0 0,00
Yhteistilillä 7 121 940 1,27 7 121 940 1,26
Erityistileillä yhteensä 0 0,00 0 0,00
Liikkeeseenlaskettu määrä 560 000 000 100,00 564 800 000 100,00
 
Osakkeenomistajat
Sampo Oyj, 31.12.2013
A- ja B-sarjat Osakkeiden lukumäärä Osakkeista, % Äänistä, %
Solidium Oy 79 280 080 14,16 14,04
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 43 934 421 7,85 7,78
Wahlroos Björn Arne Christer 11 763 141 2,10 2,08
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva *) 5 200 000 0,93 1,77
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 241 614 0,76 0,75
Valtion Eläkerahasto 3 960 000 0,71 0,70
Schweizerische Nationalbank 2 630 544 0,47 0,47
Keva 2 170 102 0,39 0,38
Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 1 766 000 0,32 0,31
Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. 1 605 800 0,29 0,28
Folketrygdfondet 1 568 088 0,28 0,28
Odin Norden 1 070 403 0,19 0,19
OP-Focus-erikoissijoitusrahasto 909 195 0,16 0,16
Sigrid Juséliuksen Säätiö 876 400 0,16 0,16
OP-Delta-sijoitusrahasto 825 000 0,15 0,15
Nordea Suomi 785 000 0,14 0,14
Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi 640 000 0,11 0,11
Teollisuuden Voima Oyj 610 260 0,11 0,11
OP-Suomi Arvo -sijoitusrahasto 557 500 0,10 0,10
Suomen Kulttuurirahasto 532 271 0,10 0,09
Hallintarekisteröidyt yhteensä 311 683 693 55,66 55,18
Muut yhteensä 83 390 488 14,89 14,76
Yhteensä 560 000 000 100,00 100,00
*) A-sarjan osakkeita 4 000 000 kpl ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kpl
Osakeomistus sektoreittain
Sampo Oyj, 31.12.2013 (A- ja B-sarjojen osakkeet)
Sektori Osakkeita yhteensä %
Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt 318 020 728 56,79
Yritykset 89 884 276 16,05
Kotitaloudet 60 245 606 10,76
Julkisyhteisöt 57 877 080 10,34
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 14 226 069 2,54
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 12 624 301 2,25
Yhteistilillä 7 121 940 1,27
Yhteensä 560 000 000 100,00

Alla olevassa taulukossa on esitetty hallituksen ja johtoryhmän Sampo-omistukset. Vuoden 2013 lopussa Sammon hallituksen jäsenet ja heidän lähipiirinsä omistivat suoraan tai välillisesti 11 920 709 (11 933 741) Sammon A-sarjan osaketta. Omistusten yhteenlaskettu osuus osakemäärästä ja äänioikeuksista oli 2,1 prosenttia (2,1).

Sammon johtoryhmän ja heidän lähipiirinsä omistuksessa oli suoraan tai epäsuorasti 733 626 (696 511) osaketta, mikä oli 0,1 prosenttia (0,1) osakemäärästä ja äänioikeuksista

Hallituksen ja johtoryhmän omistukset
Sampo Oyj, 31.12.2013 ja 31.12.2012
Hallitus 31.12.2013 31.12.2012
Wahlroos 11 863 141 11 861 383
Vuoria 35 804 35 017
Brunila 9 059 8 380
Fagerholm 679 -
Grate Axén 3 061 2 251
Mattila 3 796 4 089
Palin-Lehtinen 3 479 4 343
Pekkarinen - 8 315
Sørlie 1 690 1 039
Taxell - 8 924
Yhteensä 11 920 709 11 933 741
Hallituksen omistus liikkeellelasketuista osakkeista, % 2,1 % 2,1 %
Hallituksen äänimäärä, % 2,1 % 2,1 %
Johtoryhmä 31.12.2013 31.12.2012
Stadigh 268 711 258 108
Johansson 58 986 55 224
Lapveteläinen 239 132 234 759
Magnusson 22 154 22 232
Martinsen 25 688 22 496
Niemisvirta 52 248 48 403
Thorsrud 23 628 20 001
Vuorinen 16 085 12 161
Wennerklint 26 994 23 127
Yhteensä 733 626 696 511
Johtoryhmän omistus liikkeellelasketuista osakkeista, % 0,1 % 0,1 %
Johtoryhmän äänimäärä, % 0,1 % 0,1 %
Muistiinpano
Lisää muistiinpano