Sivu lisätty omaan raporttiin ()

If Vahinkovakuutus

Vuosi 2013 oli jälleen hyvä vuosi Ifille. Yhtiö on nyt ylittänyt pitkän aikavälin kannattavuustavoitteet 37 kertaa viimeisen 38 kvartaalin aikana. Ainoa poikkeus oli ankara talvi vuonna 2010, jolloin lumi, jää ja kylmyys aiheuttivat paljon enemmän vahinkoja kuin tavallisina vuosina. Ifin yhdistetty kulusuhde oli vuonna 2013 kaikkien aikojen paras, 88,1 prosenttia. Vakuutustekninen tulos kasvoi 601 miljoonaan euroon ja tulos ennen veroja 929 mijoonaan euroon. Maksutulon kasvu oli vahvaa, sillä maksutulo kasvoi 2,9 prosenttia.

Sivu lisätty omaan raporttiin (Date)

If Vahinkovakuutus
Vuosikertomus 2013 (englanniksi)

Lataa

Vuosi 2013 oli jälleen hyvä vuosi Ifille. Yhtiö on nyt ylittänyt pitkän aikavälin kannattavuustavoitteet 37 kertaa viimeisen 38 kvartaalin aikana. Ainoa poikkeus oli ankara talvi vuonna 2010, jolloin lumi, jää ja kylmyys aiheuttivat paljon enemmän vahinkoja kuin tavallisina vuosina. Ifin yhdistetty kulusuhde oli vuonna 2013 kaikkien aikojen paras, 88,1 prosenttia. Vakuutustekninen tulos kasvoi 601 miljoonaan euroon ja tulos ennen veroja 929 mijoonaan euroon. Maksutulon kasvu oli vahvaa, sillä maksutulo kasvoi 2,9 prosenttia.

Vuoden 2013 tulos saavutettiin hyvin alhaisen korkotason aikana. Alhainen korkotaso mahdollistaa vain rajoitetun tuoton vakuutusyhtiöiden sijoituksille, jotka keskitetään pääasiassa korkosijoituksiin. Toimiala panostaa nyt entistä enemmän vakuutustoiminnan kannattavuuteen. Vakuutustoiminnan kannattavuuteen keskittyminen on ollut Ifin tärkein strateginen teema jo yli kymmenen vuoden ajan. Toimialan seuratessa esimerkkiä on Ifin työskenneltävä entistä tehokkaammin säilyttääkseen kilpailuetunsa.

Positiivisen tuloskehityksen taustalla on Ifin pitkän aikavälin strategia, joka on johdonmukaisesti keskittynyt underwriting-toimintaan eli riskien järkevään arviointiin ja valintaan ja tuotteiden oikeaan hinnoitteluun sekä kannattavuuteen ja kustannustehokkuuteen. Ifissä tehdään jatkuvasti työtä underwriting-osaamisen vahvistamiseksi entisestään. Tehokkuuden parantamiseksi If on investoinut tietotekniikkaan – yhä useammat asiakkaat etsivät Ifin verkkosivuilta tietoa, ilmoittavat vahingosta tai ostavat vakuutuksia. Verkkosivuilla vierailujen määrä kasvoi 15 prosenttia vuodesta 2012 ja verkkomyynti yksityishenkilöille kasvoi 18 prosenttia. Investoinnit tietotekniikkaan pohjoismaisella tasolla antavat mahdollisuuden työtehtävien koordinointiin parhaan saatavilla olevan osaamisen ja kustannustehokkuuden mukaan.

Yksi Ifin keskeisistä tavoitteista on parhaan asiakaskokemuksen tarjoaminen asiointikanavasta riippumatta ja erityisesti silloin, kun asiakas on kärsinyt vahingon. Jokaisen vahinkotapauksen jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus antaa palautetta saamastaan palvelusta.

Asiakastyytyväisyystutkimukset osoittavat, että vahingon kokeneet asiakkaat ovat kaikkein tyytyväisimpiä Ifiin. Korvauspalvelun asiakastyytyväisyys on parantunut viime vuodesta korkeasta lähtötasosta huolimatta. Yhdeksän kymmenestä yksityisasiakkaasta antaa Ifille parhaan tai toiseksi parhaan arvosanan.

Loppuvuodesta 2012 If osti Trygin Suomen liiketoiminnan, jonka vuotuinen maksutulo oli noin 80 miljoonaa euroa ja markkinaosuus noin kaksi prosenttia. Liiketoiminta on nyt onnistuneesti integroitu Ifiin. Vuonna 2013 If aloitti yhteistyön Nordean kanssa Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Nordea myy kyseisissä maissa Ifin tuotteita toimipisteissään ja verkkopankissa.

Toistuvasti EU-tasolla lykättyä Solvenssi II -säännöstöä aletaan tätä kirjoitettaessa saatavilla olevien tietojen mukaan soveltaa vuonna 2016. Yhteisen säännöstön tarkoituksena on taata taloudellinen vakaus ja hyvin toimivat rahoitusmarkkinat Euroopassa. If on riskienhallinnassaan valmistautunut Solvenssi II:n voimaantuloon ja toimii jo kyseisen säännöstön mukaisesti.

Vuoden 2013 alussa Ifin johtoryhmän kokoonpanossa tapahtui kaksi muutosta: Morten Thorsrud nimitettiin Ifin Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan johtoon ja Niclas Ward otti Suurasiakkaat-liiketoiminta-alueen johdettavakseen.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano

If Vahinkovakuutus
Vuosikertomus 2013 (englanniksi)

Lataa