Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Mandatum Life

Mandatum Lifelle vuosi 2013 oli kaikilla keskeisillä mittareilla mitattuna onnistunut. Sijoitussidonnainen maksutulo oli ennätyssuuri ja tulos parani onnistuneen sijoitustoiminnan ansiosta. Myös liikekulut kehittyivät myönteisesti ja sijoitussidonnainen vastuuvelka ylitti ensimmäistä kertaa laskuperustekorollisen vastuuvelan.

Sivu lisätty omaan raporttiin (Date)

Mandatum Life
Vuosikertomus 2013

Lataa

Mandatum Lifelle vuosi 2013 oli kaikilla keskeisillä mittareilla mitattuna onnistunut. Sijoitussidonnainen maksutulo oli ennätyssuuri ja tulos parani onnistuneen sijoitustoiminnan ansiosta. Myös liikekulut kehittyivät myönteisesti ja sijoitussidonnainen vastuuvelka ylitti ensimmäistä kertaa laskuperustekorollisen vastuuvelan.

Mandatum Lifen sijoitustuotot olivat hyvät. Sijoitustuotot kasvoivat erityisesti osakesijoitusten erinomaisen tuoton ansiosta. Matalariskiset pitkät korot säilyivät edelleen alhaisina, joten erääntyvien korkosijoitusten jälleensijoitusriski säilyy edellisten vuosien tapaan merkittävänä. Matalien korkotasojen vuoksi yhtiö jatkoi vastuuvelan korkotäydennysten kasvattamista ja näin ollen vastuuvelan tuottovaadetta vuosille 2014 ja 2015 on alennettu.  

Ydinliiketoimintojen maksutulo jatkoi kasvuaan ja sijoitussidonnainen maksutulo nousikin yhtiön historian korkeimmaksi. Tämä oli seurausta Danske Bank -jakelukanavan sekä omien jakelukanavien maksutulon kasvusta. Yhtiö menetti kuitenkin markkinaosuuksia, koska koko henkivakuutusalan maksutulo kasvoi vielä voimakkaammin.

Mandatum Life asetti kymmenen vuotta sitten uusmyynnissä ydinliiketoiminta-alueikseen sijoitussidonnaisen vakuuttamisen sekä riskivakuutukset. Tuolloin yhtiön vastuuvelka muodostui lähes kokonaan laskuperustekorollisesta vastuuvelasta. Vuonna 2013 vastuuvelan rakenteessa tapahtui merkittävä käänne: sijoitussidonnainen vastuuvelka ylitti laskuperustekorollisen vastuuvelan. Käänteen aiheutti sijoitussidonnaisen vastuuvelan voimakas kasvu ja eläkepainotteisen laskuperustekorollisen vastuuvelan aleneminen. Laskuperustekorollinen vastuuvelka laski kuluneena vuonna alemmaksi kuin kertaakaan aiemmin nykymuotoisen yhtiön historiassa.

Kustannustehokkuuden tärkeys korostuu entisestään, kun sijoitussidonnaisen liiketoiminta-alueen painoarvo kasvaa. Yhtiössä toteutettiinkin vuonna 2013 kustannussäästöohjelma, jonka tavoitteena on pitää muut kuin myynti- ja tulossidonnaiset liikekulut vuoden 2012 tasolla vuoteen 2015 asti. Vakuutussäästöjen samalla kasvaessa tämän odotetaan parantavan kustannusliikkeen tulosta lähivuosina.

Baltiassa riskivakuutusten kysyntä lisääntyi ja uusien vakuutusten myynnin vuoksi riskisumman kasvu oli merkittävä. Sijoitussidonnainen vastuuvelka kasvoi edellisestä vuodesta, mutta kokonaismaksutulo jäi hieman vuodesta 2012. Organisaation toimintaa tehostettiin ja muokattiin vastaamaan paremmin asiakassegmenttejä.

Vuoden 2013 aikana Suomen organisaatiossa toteutettiin yritysmyynnin uuden toimintamallin jalkauttaminen. Uuden myynti- ja hoitomallin tavoitteena on myynnin tehokkuuden sekä asiakaskokemuksen parantaminen. Uudessa toimintamallissa myynnin osaamisen kehittämiseen panostettiin erityisesti. Lisäksi jatkettiin esimiestyön ja työhyvinvoinnin kehittämistä.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano

Mandatum Life
Vuosikertomus 2013

Lataa