Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Henkilöstö

Vahinkovakuutustoiminta on Sampo-konsernin suurin liiketoiminta-alue, ja vuonna 2013 sen piirissä työskenteli noin 91 prosenttia henkilöstöstä, kun taas henkivakuutustoiminnassa toimi 8 prosenttia työntekijöistä. Emoyhtiö Sampo Oyj:n palveluksessa työskenteli alle prosentti henkilöstöstä.

Henkilöstö yhtiöittäin
Sampo-konserni, 2013, keskimäärin yht. 6 832 henkilöä

Sampo-konsernin työntekijöiden määrä oli vuonna 2013 keskimäärin 6 832 (6 823). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että Suomessa työskenteli 33 prosenttia, Ruotsissa 27 prosenttia ja Norjassa 21 prosenttia henkilöstöstä. Baltian maiden, Tanskan, Venäjän ja muiden maiden osuus henkilöstöstä oli yhteensä 19 prosenttia.

Henkilöstö maittain
Sampo-konserni, 2013, keskimäärin yht. 6 832 henkilöä
Henkilöstön palvelusvuodet
Sampo-konserni, 2013
Muistiinpano
Lisää muistiinpano