Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Latauskori

Voit ladata Sampo-konsernin koko vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja riskienhallintadokumentin sekä tytär- ja osakkuusyhtiöiden raportit. 

PDF-dokumentit ja Excel-taulukot

Kokoa oma raporttisi

Kokoa oma raportti valitsemalla yksittäisiä sivuja tai kokonaisia osioita alla olevasta listasta. Voit ladata tai tulostaa raportin.

Sisältö

 • 1. Konserni

  Valitse kaikki | Poista valinta kaikista

  • Konsernijohtajan katsaus
  • Vuosi 2013 lukuina
  • Strategia
  • Konsernin rakenne
  • Organisaatio
  • Liiketoiminnat
   • If Vahinkovakuutus
   • Nordea
   • Mandatum Life
  • Henkilöstö
   • If Vahinkovakuutus
   • Mandatum Life
  • Yritysvastuu
   • If Vahinkovakuutus
   • Mandatum Life
 • 2. Hallinnointi

  Valitse kaikki | Poista valinta kaikista

  • Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
  • Hallintomalli
  • Hallitus
   • Hallituksen tehtävät
   • Hallituksen jäsenten valinta ja toimikaudet
  • Hallituksen asettamat valiokunnat
   • Tarkastusvaliokunta
   • Nimitys- ja palkkiovaliokunta
  • Johtoryhmä
   • Johtoryhmän tehtävät
  • Konsernijohtaja
  • Palkitseminen
  • Sisäinen tarkastus
  • Sisäpiirihallinto
  • Tilintarkastaja
 • 3. Hallituksen toimintakertomus

  Valitse kaikki | Poista valinta kaikista

  • Sampo-konserni
  • Liiketoiminta-alueet
   • Vahinkovakuutus
   • Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB
   • Henkivakuutus
   • Omistusyhteisö
  • Hallinnointi
   • Konsernirakenteen muutokset
   • Varsinainen yhtiökokous
   • Konsernijohtaja
   • Yritysvastuu
   • Henkilöstö
   • Palkitseminen
   • Riskienhallinta
  • Osakkeet, osakepääoma ja osakkeenomistajat
   • Osakkeet ja osakepääoma
   • Hallituksen valtuutukset
   • Osakkeenomistajat
  • Taloudellinen tilanne
   • Sisäiset osingot
   • Luottoluokitukset
   • Konsernin vakavaraisuus
   • Velkarahoitus
  • Tulevaisuuden näkymät
  • Voitonjakoehdotus
  • Tunnusluvut
  • Tunnuslukujen laskentakaavat
   • Konsernin tunnusluvut
   • Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut
   • Henkivakuutustoiminnan tunnusluvut
   • Osakekohtaiset tunnusluvut
 • 4. Riskienhallinta

  Valitse kaikki | Poista valinta kaikista

  • Sampo-konsernin toiminta, riskit ja ansaintalogiikka
   • Riskit
   • Ansaintalogiikka
  • Sampo-konsernin ohjausmalli ja riskienhallintaprosessi
   • Emoyhtiön ohjaus
   • Tytäryhtiöiden toiminta ja riskienhallinta
   • Emoyhtiön valvonta ja toiminta
   • Riskienhallinnan hallintorakenne
  • Vakuutusriskit
   • Vahinkovakuutusriskit
   • Henkivakuutusriskit
  • Sijoitusportfolion markkinariskit
   • Sijoitusallokaatiot ja -tuotot
   • Korko- ja valuuttariski
   • Osake- ja spread-riskit
  • Vastapuoliriskit
  • ALM-riskit
   • Tasearvoriskit
   • Likviditeettiriskit
  • Operatiiviset riskit
   • Operatiivisten riskien hallinta If Vahinkovakuutuksessa
   • Operatiivisten riskien hallinta Mandatum Lifessa
  • Konsernitasoiset riskit
  • Pääomitus
   • Pääomitus konsernitasolla
   • Pääomitus tytäryhtiötasolla
  • Riskienhallintaprosessin näkymät
 • 5. Tilinpäätös

  Valitse kaikki | Poista valinta kaikista

  • Konsernin IFRS-tilinpäätös
   • Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
   • Konsernitase, IFRS
   • Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS
   • Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
   • Tilinpäätöksen liitetiedot
    • Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista
    • Segmentti-informaatio
    • Konsernin liitetiedot
     • 1 Vakuutusmaksutulo
     • 2 Sijoitustoiminnan nettotuotot
     • 3 Korvauskulut
     • 4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos
     • 5 Henkilöstökulut
     • 6 Liiketoiminnan muut kulut
     • 7 Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi
     • 8 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutuslajiryhmäkohtainen tulos
     • 9 Osakekohtainen tulos
     • 10 Rahoitusvarat ja velat
     • 11 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
     • 12 Sijoituskiinteistöt
     • 13 Aineettomat hyödykkeet
     • 14 Sijoitukset osakkuusyrityksissä
     • 15 Rahoitusvarat
     • 16 Käyvät arvot
     • 17 Käypien arvojen määritys ja hierarkia
     • 18 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset
     • 19 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen herkkyysanalyysi
     • 20 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset
     • 21 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat
     • 22 Verot
     • 23 Tulosvaikutteisesti kirjatut laajan tuloksen muut erät
     • 24 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tiedot
     • 25 Muut varat
     • 26 Käteiset varat
     • 27 Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
     • 28 Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista
     • 29 Rahoitusvelat
     • 30 Varaukset
     • 31 Eläkevelvoitteet
     • 32 Muut velat
     • 33 Ehdolliset velat ja sitoumukset
     • 34 Oma pääoma
     • 35 Lähipiiritiedot
     • 36 Kannustinjärjestelmät
     • 37 Tilintarkastajan palkkiot
     • 38 Oikeudenkäynnit
     • 39 Sijoitukset tytäryhtiöissä
     • 40 Sijoitukset muissa kuin tytär- ja osakkuusyhtiöissä
     • 41 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
  • Sampo Oyj:n tilinpäätös
   • Sampo Oyj:n tuloslaskelma
   • Sampo Oyj:n tase
   • Sampo Oyj:n rahavirtalaskelma
   • Yhteenveto Sampo Oyj:n merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista
   • Sampo Oyj:n liitetiedot
    • Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 1-4
    • Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 5-10
    • Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 11-14
    • Tuloveroja koskevat liitetiedot 15
    • Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 16-18
    • Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot 19-21
    • Osakeomistuksia koskevat liitetiedot 22
  • Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset
  • Tilintarkastuskertomus
 • 6. Kalenteri ja yhteystiedot

  Valitse kaikki | Poista valinta kaikista

  • Tulostiedottaminen ja yhtiökokous 2014
Sulje

Luodaan PDF

Ole hyvä ja odota...

0%

PDF valmis

PDF virhe

PDF virhe txt

Yhteenveto

Käyttäjän luoma versio Sampo-konsernin vuosikertomuksesta 2013:

 • Sivut (0)
 • Muistiinpanot (0)
Sulje

Lähetä

Sähköposti lähettää henkilökohtaisen linkin koostamaasi raporttiin. Jos annat tämän linkin muiden käyttöön, huomioithan, että myös heillä on oikeudet muokata raporttisi sisältöä. Kaikki omaan raporttiin tehdyt muutokset näkyvät aina, kun sivustolle saavutaan tämän linkin kautta.

Pakolliset kentät (*)

Ohessa henkilökohtainen linkkisi Sampo-konsernin verkkovuosikertomuksesta koostamaasi omaan raporttiin, joka sisältää vuosikertomuksesta valitsemasi osat sekä tekemäsi muistiinpanot.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano