Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Sisäiset osingot

Sampo-konsernin emoyhtiö sai vuonna 2013 tytäryhtiöiltään ja osakkuusyhtiöltään Nordea Bank AB:lta osinkoa lähes 900 miljoonaa euroa. Osinkoa saatiin seuraavasti:

  • 26.3.2013; Nordea Bank AB; 293 miljoonaa euroa;
  • 25.4.2013; Mandatum Life; 100 miljoonaa euroa; ja
  • 5.12.2013; If Vahinkovakuutus; 4,3 miljardia Ruotsin kruunua (n. 490 miljoonaa euroa).

Nordea Bank AB:n hallitus esitti 29.1.2014 Nordean 19.3.2014 järjestettävälle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaettaisiin 0,43 euroa osakkeelta. Sammon osuus osingosta on sen nykyisen omistuksen mukaisesti 370 miljoonaa euroa. Esityksen mukaisesti osingon maksupäivä on 1.4.2014.

Mandatum Lifen vakavaraisuuslaskelmasta 31.12.2013 on jo vähennetty suunniteltu 100 miljoonan euron osinko emoyhtiölle. Osinko maksetaan vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano