Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Yritysvastuu

Pörssinoteerattuna yhtiönä Sampo Oyj on velvollinen toimimaan osakkeenomistajiensa edut huomioon ottaen, lakeja noudattaen ja järkevien liiketoimintatapojen mukaisesti. Sampo-konserniin kuuluvat yhtiöt noudattavat yhteisiä arvoja – eettisyys, lojaalisuus, avoimuus ja yrittäjyys – kaikissa liiketoimissaan ja yhteyksissään kaikkiin sidosryhmiin. Vakuuttaminen on liiketoimintaa, jossa vastuullisuus ja luottamus ovat keskeisiä tekijöitä päivittäisissä asiakaskontakteissa.

If pyrkii ottamaan laajemman yhteiskuntavastuun kuin sen pelkkä liiketoiminta edellyttää. If hyödyntää ainutlaatuista osaamistaan hallita riskejä turvallisen kehityksen edistämiseksi. Tavoitteena on toimia aina tavalla, joka täyttää tai jopa ylittää toiminnan eettiset, oikeudelliset ja kaupalliset vaatimukset.

Ifin toimintaa ohjaa tiukka ympäristöpolitiikka. If pyrkii aina löytämään ympäristöystävällisimmän ratkaisun itselleen, asiakkaille, toimittajille ja yhteistyökumppaneille. Lisätietoja Ifin ympäristötoiminnasta on luettavissa maaliskuussa 2013 julkaistusta Ifin englanninkielisestä ympäristöraportista (The If Environmental Report 2012), joka on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/materials/annual-reports/2012.

Mandatum Lifen yritysvastuu perustuu sen toiminnan kulmakiviin: asiakkaiden taloudellisen hyvinvoinnin kasvattamiseen ja turvaamiseen sekä riskeiltä suojaamiseen. Vuonna 2013 Mandatum Life maksoi eläkettä yli 61 000 asiakkaalle kaikkiaan noin 320 miljoonaa euroa, ja muita korvauksia 38 000 vakuutetulle yhteensä 415 miljoonan eurolla.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano