Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Ennätykset on tehty rikottaviksi

Finanssialan toimintaympäristö oli vuonna 2013 edellisvuoden kaltainen: Hidas talouskasvu, matala korkotaso, merkittävästi lisääntyvä sääntely ja harkitsemattomat ylimääräiset verot sekä muut rasitteet muodostivat kaiken kaikkiaan haastavat olosuhteet.

Sivu lisätty omaan raporttiin (Date)

Ennätykset on tehty rikottaviksi

Finanssialan toimintaympäristö oli vuonna 2013 edellisvuoden kaltainen: Hidas talouskasvu, matala korkotaso, merkittävästi lisääntyvä sääntely ja harkitsemattomat ylimääräiset verot sekä muut rasitteet muodostivat kaiken kaikkiaan haastavat olosuhteet.

Vaikeassa tilanteessa on nöyrästi toimittava entistä kurinalaisemmin: vähennettävä riskejä, tehostettava toimintaa ja tehtävä entistä enemmän töitä. Ei pidä odotella parempia aikoja, vaan on toimittava.

Palvelujen siirtyminen internetiin ja yhteiskunnassa tapahtuva digitalisointi yleisesti muuttavat toimialamme perusteita, ja asiakastarpeiden muutosten ymmärtämisestä tulee kriittinen kilpailutekijä. Olemme markkinajohtajia toimialueillamme, joten meillä on ja tulee jatkossakin olla alan muita toimijoita paremmat edellytykset vastata rakennemuutosten tuomiin haasteisiin.

Vuosi 2013 oli heikosta toimintaympäristöstä huolimatta Sammolle erinomaisen menestyksekäs. Joulukuussa osakkeen arvo kohosi kaikkien aikojen korkeimmaksi kurssin yllettyä lähes 36 euroon ja helmikuussa 2014 osakekurssi ylitti 37 euroa.

Kaikkien aikojen paras yhdistetty kulusuhde

Sammon vahinkovakuutustoiminta paransi vuonna 2013 monia aiempia ennätyksiään: 929 miljoonan euron tulos ennen veroja oli paras kautta aikojen ja yhdistetty kulusuhde ylsi uuteen ennätykseen 88,1 prosenttiin. Asiakaspalvelua kehitettiin edelleen monilla tavoin. Erityisen merkittävää oli jakeluyhteistyön käynnistäminen Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean kanssa Ruotsissa, Suomessa ja Baltiassa.

Omistusosuutemme arvo osakkuusyhtiö Topdanmarkissa on lähes kaksinkertaistunut ja se jopa kävi vuoden aikana uudessa huippuarvossaan. Myös omistusosuutemme – 28 prosenttia äänivallasta – on nyt suurimmallaan. Omistusosuutemme kasvanee tulevaisuudessa edelleen Topdanmarkin jatkaessa omien osakkeidensa ostoja ja mitätöintejä.

Nordean markkina-arvo uuteen ennätykseen

Ruotsin valtion myytyä Nordea-omistuksensa vuonna 2013 väistyi pankin omistajarakenteeseen liittynyt epävarmuus. Nordea-sijoituksemme (omistusosuus 21,2 prosenttia) oli alun perin noin 5,6 miljardia euroa; vuoden 2013 lopussa omistusosuuden kirja-arvo oli 6,9 miljardia euroa. Omistuksemme markkina-arvo ylitti tuolloin kirja-arvon yli 1,5 miljardilla eurolla. Lisäksi Nordea on omistusaikanamme maksanut meille osinkoja 1,2 miljardia euroa.

Osakkuusyhtiömme Nordean tasaisen hyvä tuloskehitys näkyi myös yhtiön markkina-arvossa: tammikuussa 2014 syntyi uusi ennätys 42,5 miljardia euroa.

Sijoitussidonnainen maksutulo paras kautta aikain

Myös henkivakuutuksessa vuosi 2013 oli ennätyksellinen: 909 miljoonan euron suuruinen sijoitussidonnainen maksutulo oli paras kautta aikain ja jakeluyhteistyö Danske Bankin kanssa menestyi paremmin kuin koskaan. Samalla Mandatum Life teki historiansa parhaan riski- ja kustannusliikkeen summasta muodostuvan vakuutusteknisen tuloksen. Myös asiakastyytyväisyys parani edelleen aiempien vuosien tapaan.

Sampo-konsernin riskikorjattu sijoitustulos oli hyvä: Vahinkovakuutuksen sijoitustuotto käyvin arvoin oli 5,0 prosenttia ja henkivakuutuksen 7,1 prosenttia. Osake- ja korkosijoitukset menestyivät, mutta kehittyvien markkinoiden sijoitukset ja valuuttatulos jäivät tavoitteista.

Osinkoehdotus 1,65 euroon

Hitaan kasvun vallitessa on syytä kiinnittää huomio kassavirtaan ja allokoida pääomat oikein. Vahvan tuloksemme ansiosta Sammon hallitus esittää osingon nostamista 1,65 euroon osakkeelta.

Omistaja-arvon kasvattaminen on edelleen päätehtävämme. Sampo on vakaa osingonmaksaja. Vaikka tulevien osinkojen suuruutta emme luonnollisestikaan pysty arvioimaan ennalta, pyrimme tasaisesti kasvavaan voitonjakoon.

 

Kari Stadigh
Konsernijohtaja

Muistiinpano
Lisää muistiinpano