Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

41 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Hallitus päätti 12. helmikuuta 2014 pidetyssä kokouksessa ehdottaa 24. huhtikuuta 2014 pidettävälle yhtiökokoukselle vuodelta 2013 jaettavan osingon määräksi 1,65 euroa osakkeelta (yht. 924 000 000 euroa). Maksettavat osingot kirjataan vuoden 2014 tilinpäätöksen omaan pääomaan kertyneiden voittovarojen vähennykseksi.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano