Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Sampo Oyj:n liitetiedot

Osakeomistuksia koskevat liitetiedot
22 Osakeomistukset 31.12.2013
Yhtiön nimi Omistus-
osuus-% *)
Osakkeiden kirjanpito-
arvo milj. e
Saman konsernin yritykset
Vahinkovakuutustoiminta
If Skadeförsäkring Holding AB, Tukholma Ruotsi 100 1 886
Henkivakuutustoiminta
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Helsinki Suomi 100 484
Muu toiminta
Sampo Capital Oy, Helsinki Suomi 100 1
Muistiinpano
Lisää muistiinpano