Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Sampo Oyj:n liitetiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
1 Liiketoiminnan muut tuotot
Milj. e 2013 2012
Tuotot kiinteistöomaisuudesta 0 0
Muut tuotot 15 15
Yhteensä 15 15
2 Liiketoiminnan muut kulut
Milj. e 2013 2012
Vuokrakulut -1 -1
Kulut kiinteistöomaisuudesta -0 -0
Muut kulut -10 -12
Yhteensä -12 -13
Erä Muut kulut sisältää mm. hallinto- ja IT-kulut sekä palkkiot ulkopuolisista palveluista.
3 Tilintarkastajan palkkiot
Milj. e 2013 2012
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
Tilintarkastuspalkkiot -0 -0
Muut palkkiot -0 -0
Yhteensä -0 -0
4 Rahoitustuotot ja -kulut
Milj. e 2013 2012
Saadut osingot yhteensä 878 773
Korkotuotot yhteensä 61 69
Korkokulut yhteensä -97 -124
Myyntivoitot yhteensä 6 3
Myyntitappiot yhteensä -0 -1
Valuuttatulos 20 6
Muut -16 27
Yhteensä 852 753
Muistiinpano
Lisää muistiinpano