Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

1 Vakuutusmaksutulo
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Vakuutussopimuksista
Vakuutusmaksutulo, ensivakuutus 4 674 4 590
Vakuutusmaksutulo, jälleenvakuutus 94 109
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto 4 768 4 698
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta -208 -258
Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto 4 560 4 441
Vakuutusmaksuvastuun muutos -46 -79
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta -10 1
Vakuutusmaksuvastuun muutos, netto -55 -78
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksutuotot yhteensä, netto 4 505 4 363
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Vakuutussopimuksista
Vakuutussopimukset 624 591
Jälleenvakuutussopimukset 4 2
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto 628 593
Jälleenvakuuttajien osuus -5 -5
Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto 623 588
Sijoitussopimukset 440 389
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulo yhteensä 1) 1 063 977
Segmenttien väliset eliminoinnit -6 -5
Konserni yhteensä 5 618 5 413
1) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään liitteessä nro 4, "Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos".
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulon jakautuminen
Milj. e 2013 2012
Vakuutussopimuksista
Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 153 168
Vakuutusmaksutulo sijoitussidonnaisista vakuutussopimuksista 469 421
Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista 1 1
Yhteensä 624 591
Jälleenvakuutussopimukset 4 2
Sijoitussopimuksista
Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 0 0
Maksutulo sijoitussidonnaisista sopimuksista 440 389
Yhteensä 440 389
Vakuutus- ja sijoitussopimukset yhteensä 1 068 983
Jälleenvakuuttajien osuus -5 -5
Vakuutusmaksutulo yhteensä 1 063 977
Kerta- ja jatkuvat vakuutusmaksut ensivakuutuksesta
Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset 291 320
Kertamaksut, vakuutussopimukset 333 271
Kertamaksut, sijoitussopimukset 440 389
Yhteensä 1 064 981
Muistiinpano
Lisää muistiinpano