Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

6 Liiketoiminnan muut kulut
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Tietohallintokulut
Muut henkilöstökulut -16 -17
Markkinointikulut -44 -45
Poistot -11 -9
Vuokrat -53 -53
Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos 3 10
Ensivakuutuksen palkkiot -180 -184
Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot 18 19
Muut -108 -144
Vahinkovakuutustoiminnan liiketoiminnan muut kulut yhteensä -393 -422
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Tietohallintokulut -12 -14
Muut henkilöstökulut -2 -2
Markkinointikulut -3 -4
Poistot -3 -4
Vuokrat -3 -3
Ensivakuutuksen palkkiot -10 -8
Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot 0 -1
Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot 2 1
Muut -23 -24
Henkivakuutustoiminnan liiketoiminnan muut kulut yhteensä -54 -58
Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan erä Muut sisältää mm. kulut viestinnästä, ulkopuolisista palveluista sekä muista hallintokuluista.
Omistusyhteisö
Milj. e 2013 2012
Tietohallintokulut -0 -0
Muut henkilöstökulut -0 -0
Markkinointikulut -2 -1
Poistot -0 -0
Vuokrat -1 -1
Muut -8 -9
Omistusyhteisön liiketoiminnan muut kulut yhteensä -11 -13
Omistusyhteisön erä Muut muodostuu mm. konsulttipalkkioista sekä vuokra- ja muista hallintokuluista.
Segmenttien väliset eliminoinnit 16 16
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä -543 -576
Muistiinpano
Lisää muistiinpano