Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

24 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tiedot
2013 2012
Ennen veroja Verovai- kutus Verojen jälkeen Ennen veroja Verovai- kutus Verojen jälkeen
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -153 - -153 46 - 46
Myytävissä olevat rahoitusvarat 233 -22 211 509 -114 395
Rahavirtasuojaukset -0 0 -0 -1 0 -1
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä -70 - -70 9 - 9
Yhteensä 79 -22 -13 554 -114 449
Muistiinpano
Lisää muistiinpano