Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

8 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutuslajiryhmäkohtainen tulos
Milj. e Tapaturma ja sairaus Moottoriajo-neuvovastuu Moottori-ajoneuvot, muut luokat Meri, lento ja tavarankuljetus Palo- ja muu omai-
suusvahinko
Vastuu Luotto ja takaus
Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2013 772 689 1 334 148 1 367 216 3
2012 738 693 1 291 150 1 366 203 3
Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2013 757 695 1 308 147 1 359 211 2
2012 720 694 1 249 148 1 352 203 2
Korvauskulut, brutto 1)
2013 -560 -508 -918 -93 -966 -105 -1
2012 -477 -499 -911 -66 -1 006 -96 -1
Liikekulut, brutto 2)
2013 -135 -144 -195 -26 -207 -31 -0
2012 -125 -144 -191 -26 -208 -31 -0
Jälleenvakuutustoiminnan tulos
2013 -2 -2 -2 -10 -81 -32 0
2012 -18 5 -2 -25 -70 -34 -0
Vakuutustekninen tulos
2013 60 41 193 18 105 42 1
2012 100 56 145 31 68 42 1
Milj. e Oikeusturva Muut Ensivakuutus yhteensä Jälleen-vakuutus Eliminoinnit Yhteensä
Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2013 40 112 4 680 94 -6 4 768
2012 34 117 4 596 109 -6 4 698
Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2013 39 113 4 631 97 -6 4 723
2012 34 116 4 519 106 -6 4 619
Korvauskulut, brutto 1)
2013 -26 -48 -3 226 -56 6 -3 276
2012 -24 -170 -3 250 -100 4 -3 345
Liikekulut, brutto 2)
2013 -7 -14 -760 -24 11 -773
2012 -6 -10 -742 -26 13 -755
Jälleenvakuutustoiminnan tulos
2013 -0 -14 -144 -2 6 -140
2012 0 99 -46 7 6 -34
Vakuutustekninen tulos
2013 6 37 501 16 17 534
2012 3 35 481 -13 17 485
1) Korvauskuluihin kohdistettu toimintokohtaisia liikekuluja 269 milj. euroa (271).

2) Liikekuluihin sisältyy muita vakuutusteknisiä tuottoja 28 milj. euroa (33) ja muita vakuutusteknisiä kuluja 26 milj. euroa (30).
Muistiinpano
Lisää muistiinpano