Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

9 Osakekohtainen tulos
Milj. e 2013 2012
Osakekohtainen tulos
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 1 452 1 408
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 560 560
Osakekohtainen tulos (EUR/osake) 2,59 2,51
Muistiinpano
Lisää muistiinpano