Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

5 Henkilöstökulut
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -390 -381
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -22 -16
Eläkekulut
- maksupohjaiset järjestelyt -51 -44
- etuuspohjaiset järjestelyt (liitetieto 31) -22 -7
Muut henkilösivukulut -79 -73
Vahinkovakuutustoiminnan henkilöstökulut yhteensä -564 -521
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -33 -31
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -5 -3
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -5 -5
Muut henkilösivukulut -3 -2
Henkivakuutustoiminnan henkilöstökulut yhteensä -46 -42
Omistusyhteisö
Milj. e 2013 2012
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -8 -8
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -12 -7
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -3 -3
Muut henkilösivukulut -1 -1
Omistusyhteisön henkilöstökulut yhteensä -23 -18
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä -634 -582
Lisätiedot osakeperusteisista maksuista esitetään liitetiedossa 36 Kannustinjärjestelmät.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano