Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

14 Sijoitukset osakkuusyrityksissä
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyhtiöt 31.12.2013
Milj. e


Nimi
Kirjanpito- arvo Käypä
arvo*)
Omistus- osuus % Varat/
Velat
Liike-
vaihto
Voitto/
tappio
Nordea Bank Abp 6 906 8 413 21,25 630 434 / 601 225 9 891 3 116
Topdanmark A/S 363 603 27,98 7 980 /
7 278
1 187 167
Autovahinkokeskus Oy 3 35,50 9 / 1 9 0
Consulting AB Lennemark & Andersson 1 22,00 11 / 6 17 1
Urzus Group AS 2 28,60 11 / 10 8 -4
Svithun Assuranse AS (Norway) 1 33,00 1 / 1 2 0
Watercircles Skandinavia AS (Norway) 4 39,60 7 / 10 6 -4
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyhtiöt 31.12.2012
Milj. e


Nimi
Kirjanpito- arvo Käypä
arvo*)
Omistus- osuus % Varat/
Velat
Liike-
vaihto
Voitto/
tappio
Nordea Bank Abp 6 687 6 226 21,25 668 178 / 640 173 9 998 3 126
Topdanmark A/S 352 512 25,44 8 291 /
7 612
1 253 178
Autovahinkokeskus Oy 3 35,54 9 / 1 8 1
Consulting AB Lennemark & Andersson 1 21,98 16 /1 16 1
Urzus Group AS 3 28,57 4 / -6 4 -6
Svithun Assuranse AS (Norway) 1 33,00 2 / 0 2 0
Watercircles Skandinavia AS (Norway) 2 27,68 3 / -4 3 -4
*) Julkisen hintanoteerauksen mukainen arvo
Muutokset sijoituksissa osakkuusyrityksiin
Milj. e 2013 2012
Osuudet 1.1. 7 049 6 593
Osuus kauden tuloksesta 686 700
Lisäykset 3 3
Vähennykset -293 -224
Muutokset osakkuusyrityksen omassa pääomassa -128 -21
Muuntoerot -36 -1
Osuudet 31.12. 7 282 7 049
Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon sisältyy liikearvoa 1 102 milj. euroa (1 100), josta Nordean osuus 978 milj. euroa (978).
Sammon omistus Nordeassa
Nordea on kansainvälinen pankki, jolla on johtava asema suuryrityspalveluissa sekä vähittäispankki- ja private banking -toiminnassa. Nordealla on noin 1 400 konttoria, puhelinpalvelu kaikissa Pohjoismaissa sekä verkkopankki. Konsernilla on myös Pohjoismaiden ja Itämeren alueen laajin jakeluverkosto, johon kuuluu yli 260 konttoria Venäjällä, Puolassa, Liettuassa, Latviassa ja Virossa.
Nordea on yhdistelty Sammon konsernitilinpäätökseen osakkuusyrityksenä 31.12.2009 alkaen, jolloin omistusosuus oli 20,05 %. Tilikaudella 2013 omistusosuus oli 21,25 %:ia ja hankintaan sisältyvä liikearvo 978 milj. euroa.
Sammon osuus Nordean tuloksesta jakautui seuraavasti 31.12.2013:
Milj. e
Osuus Nordean tilikauden tuloksesta 662
Poisto asiakassuhteista -35
Laskennallisen veron muutos 8
Osuus osakkuusyhtiön voitosta 635
Muistiinpano
Lisää muistiinpano