Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

28 Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Sijoitussidonnaiset vakuutussopimukset 3 095 2 665
Sijoitussidonnaiset sijoitussopimukset 1 522 1 168
Yhteensä 4 617 3 833
Segmenttien väliset eliminoinnit -7 -1
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä 4 610 3 832
Muistiinpano
Lisää muistiinpano