Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

10 Rahoitusvarat ja -velat
Rahoitusvarat ja –velat on luokiteltu IAS 39.9 mukaisiin kategorioihin. Taulukossa on esitetty myös rahoitusvaroihin ja –velkoihin liittyvät korkotuotot ja –kulut, tuloslaskelmaan kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot, arvonalentumistappiot sekä osinkotuotot. Taulukon rahoitusvarat sisältää tase-erät Rahoitusvarat sekä Käteiset varat.
2013
Milj. e Kp-arvo Korkotuotot/ Korkokulut Voitot/
tappiot
Arvonal. tappiot Osinkotuotot
RAHOITUSVARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Johdannaissopimukset 78 1 37 - -
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 50 1 7 - 0
Lainat ja muut saamiset 1 051 23 -11 - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 430 427 187 -38 125
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 17 609 453 220 -38 125
RAHOITUSVELAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset 53 - -
Muut rahoitusvelat 2 140 -73 16
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 2 193 -73 16
2012
Milj. e Kp-arvo Korkotuotot/ Korkokulut Voitot/
tappiot
Arvonal. tappiot Osinkotuotot
RAHOITUSVARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Johdannaissopimukset 168 2 32 - -
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 70 6 3 - 0
Lainat ja muut saamiset 1 142 19 0 - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 511 526 75 -62 112
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 17 891 554 111 -62 112
RAHOITUSVELAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset 62 - -
Muut rahoitusvelat 2 316 -85 10
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 2 378 -85 10
Muistiinpano
Lisää muistiinpano