Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Vakuutusmaksuvastuun muutos -46 -79
Jälleenvakuuttajien osuus -10 1
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksuvastuun muutos, netto -55 -78
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Vakuutussopimukset
Henkivakuutus
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 19 47
Muut sopimukset 0 0
Sijoitussidonnaiset sopimukset -232 -214
Yhteensä -213 -167
Eläkevakuutus
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 102 83
Sijoitussidonnaiset sopimukset -183 -229
Yhteensä -80 -146
Jälleenvakuutussopimukset -3 0
Vakuutussopimukset yhteensä -296 -313
Jälleenvakuuttajien osuus 0 0
Vakuutussopimukset yhteensä, netto -296 -313
   
Sijoitussopimukset
Kapitalisaatiosopimukset
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 2 1
Sijoitussidonnaiset sopimukset -353 -330
Sijoitussopimukset yhteensä -352 -329
Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos yhteensä, brutto -648 -642
Henkivakuutustoiminnan vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos yhteensä, netto -648 -642
Segmenttien väliset eliminoinnit 6 1
Konserni yhteensä -697 -719
Muistiinpano
Lisää muistiinpano