Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

7 Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi
Milj. e 2013 2012
Vakuutusmaksutuotot 4 505 4 363
Korvauskulut -3 215 -3 142
Liikekulut -755 -738
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut 2 3
Vakuutustoimintaan kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto 65 89
Vakuutustekninen kate 601 574
Sijoitustoiminnan nettotuotto 405 397
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto -120 -146
Muut tuotot ja kulut 43 39
Liikevoitto 929 864
Erittely tuloslaskelmaeriin sisältyvistä toimintokohtaisista liikekuluista
Milj. e 2013 2012
Korvausten hoitokulut (korvauskulut) -269 -266
Vakuutusten hankintamenot (liikekulut) -525 -528
Vakuutustoiminnan hallintokulut (liikekulut) -245 -240
Muuhun vakuutustekniseen toimintaan liittyvät hallintokulut (muut vakuutustekniset kulut) -26 -30
Sijoitusten hoitokulut (sijoitustoiminnan kulut) -15 -11
Yhteensä -1 081 -1 075
Muistiinpano
Lisää muistiinpano