Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

27 Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
Vahinkovakuutustoiminta
Vakuutussopimusvelkojen muutos
2013 2012
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Vakuutusmaksuvastuu
1.1. 2 107 55 2 053 1 972 53 1 919
Ostetut vakuutusomistukset 38 - 38 - - -
Valuuttakurssierot -127 -2 -128 56 1 56
Vastuuvelan muutos 46 -10 36 79 1 78
31.12. 2 065 43 2 022 2 107 55 2 053
2013 2012
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Korvausvastuu
1.1. 7 747 522 7 225 7 576 476 7 100
Ostetut/myydyt vakuutusomistukset 61 0 61 -1 -0 -1
Valuuttakurssierot -314 -20 -294 199 12 187
Vastuuvelan muutos -59 -126 66 -27 35 -62
31.12. 7 435 377 7 058 7 747 522 7 225
Vakuutussopimusvelkojen jakautuminen
Milj. e 2013 2012
Vakuutusmaksuvastuu 2 065 2 107
Korvausvastuu 7 435 7 747
Tunnetut vahingot 1 770 2 050
Tuntemattomat vahingot (IBNR) 3 538 3 573
Korvausten hoitokulut 271 275
Eläkemuotoiset korvaukset 1 856 1 849
Vahinkovakuutustoiminnan velat vakuutussopimuksista yhteensä 9 500 9 854
Jälleenvakuuttajien osuus
Vakuutusmaksuvastuu 43 55
Korvausvastuu 376 522
Tunnetut vahingot 270 401
Tuntemattomat vahingot (IBNR) 107 121
Yhteensä 420 577
Koska vahinkovakuutustoiminta on alttiina useiden valuuttakurssien vaihtelulle, voi taseen lukujen vertailu eri vuosien välillä olla harhaanjohtavaa.
 
Korvauskulujen kehitys
Alla olevissa taulukoissa esitetään vahinkomenojen kehityssuunta eri vuosina. Taulukkojen ylemmästä osasta käy ilmi, miten arviot vahinkomenojen kokonaismäärästä per vahinkovuosi muuttuvat vuosittain. Taulukkojen alemmasta osasta käy ilmi, kuinka suuri osuus näistä sisältyy taseeseen.
Lisätietoa vahinkovakuutustoiminnan vakuutusveloista löytyy tilinpäätöksen Riskienhallinta -osiosta.
Korvauskulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta
Arvioidut korvauskulut
Milj. e < 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Yhteensä
Tilinpäätöspäivänä 7 715 2 468 2 629 2 639 2 703 2 847 2 853 2 968 3 051 3 085 2 979
1 vuoden kuluttua 7 770 2 434 2 575 2 621 2 700 2 801 2 801 3 009 3 170 3 071
2 vuoden kuluttua 7 768 2 371 2 521 2 592 2 664 2 741 2 771 2 953 3 168
3 vuoden kuluttua 7 851 2 365 2 492 2 589 2 630 2 712 2 728 2 952
4 vuoden kuluttua 7 871 2 349 2 458 2 548 2 583 2 688 2 709
5 vuoden kuluttua 7 853 2 322 2 423 2 498 2 557 2 674
6 vuoden kuluttua 7 928 2 281 2 369 2 467 2 547
7 vuoden kuluttua 8 037 2 247 2 345 2 456
8 vuoden kuluttua 8 077 2 209 2 327
9 vuoden kuluttua 8 061 2 194
10 vuoden kuluttua 8 096
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 8 096 2 194 2 327 2 456 2 547 2 674 2 709 2 952 3 168 3 071 2 979 35 174
Kokonaan maksetut 5 586 1 975 2 095 2 196 2 250 2 357 2 336 2 513 2 639 2 407 1 654 28 011
  
Taseeseen sisältyvä velka 2 510 219 232 259 297 316 373 440 529 664 1 325 7 164
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä 1 316 53 70 74 70 66 55 63 48 34 7 1 856
Velka korvausten hoitokuluista 271
Vahinkovakuutustoiminnan taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 7 435
Korvauskulut jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen
  
Arvioidut korvauskulut
Milj. e < 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Yhteensä
Tilinpäätöspäivänä 6 994 2 398 2 482 2 530 2 602 2 723 2 733 2 821 2 884 2 880 2 927
1 vuoden kuluttua 5 918 2 363 2 422 2 502 2 592 2 691 2 699 2 869 2 960 2 865
2 vuoden kuluttua 7 030 2 300 2 366 2 473 2 565 2 634 2 668 2 826 2 948
3 vuoden kuluttua 7 097 2 294 2 345 2 477 2 532 2 607 2 639 2 819
4 vuoden kuluttua 7 110 2 281 2 313 2 438 2 487 2 586 2 621
5 vuoden kuluttua 7 091 2 254 2 279 2 394 2 462 2 573
6 vuoden kuluttua 7 116 2 212 2 238 2 364 2 454
7 vuoden kuluttua 7 242 2 180 2 215 2 355
8 vuoden kuluttua 7 283 2 143 2 199
9 vuoden kuluttua 7 282 2 130
10 vuoden kuluttua 7 318
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 7 318 2 130 2 199 2 355 2 454 2 573 2 621 2 819 2 948 2 865 2 911 33 194
Kokonaan maksetut 4 875 1 921 1 974 2 103 2 164 2 263 2 256 2 455 2 492 2 287 1 617 26 407
Taseeseen sisältyvä velka 2 442 210 225 252 291 311 365 365 455 4 915 7 388 6 787
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä 1 315 53 70 74 70 66 55 63 48 34 7 1 856
Velka korvausten hoitokuluista 271
Vahinkovakuutustoiminnan taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 7 058
 
Henkivakuutustoiminta
Muiden kuin sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos
Milj. e Vakuutus-sopimukset Sijoitus-sopimukset Yhteensä
1.1.2013 4 065 6 4 071
Maksut 159 0 159
Korvaukset -396 -1 -396
Kuormitustulo -37 -0 -37
Laskuperustekorko 139 0 139
Asiakashyvitykset 3 0 3
Muut -11 -1 -12
31.12.2013 3 924 4 3 927
Jälleenvakuuttajien osuus -3 0 -3
Velka 31.12.2013, netto 3 921 4 3 925
Milj. e Vakuutus-sopimukset Sijoitus-sopimukset Yhteensä
1.1.2012 4 242 7 4 249
Maksut 172 0 172
Korvaukset -425 -1 -426
Kuormitustulo -38 -0 -38
Laskuperustekorko 148 0 148
Asiakashyvitykset 3 0 3
Muut -37 -1 -38
31.12.2012 4 065 6 4 071
Jälleenvakuuttajien osuus -3 0 -3
Velka 31.12.2012, netto 4 062 6 4 067
Sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos
Milj. e Vakuutus-sopimukset Sijoitus-sopimukset Yhteensä
1.1.2013 2 665 1 168 3 833
Maksut 469 440 909
Korvaukset -173 -172 -345
Kuormitustulo -36 -18 -54
Muut 169 104 274
31.12.2013 3 095 1 522 4 617
1.1.2012 2 216 838 3 054
Maksut 421 389 810
Korvaukset -165 -123 -289
Kuormitustulo -32 -14 -46
Muut 225 79 303
31.12.2012 2 665 1 168 3 833
Vuoden alun ja lopun velka sisältää tulevien lisäetujen vastuun sekä korkotäydennysten vaikutuksen. Laskelma perustuu eriin ennen jälleenvakuuttajien osuutta. Tarkempi erittely veloista löytyy konsernin Riskienhallinta -osiosta.
Milj. e 2013 2012
Vakuutussopimukset
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon
Vakuutusmaksuvastuu 1 969 2 090
Korvausvastuu 1 948 1 972
Velka muista vakuutussopimuksista
Vakuutusmaksuvastuu 0 0
Korvausvastuu 1 1
Yhteensä 3 918 4 063
Jälleenvakuutussopimukset
Vakuutusmaksuvastuu 4 1
Korvausvastuu 2 1
Yhteensä 5 2
Vakuutussopimukset yhteensä
Vakuutusmaksuvastuu 1 973 2 091
Korvausvastuu 1 951 1 975
Yhteensä 3 924 4 065
Sijoitussopimukset
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon
Vakuutusmaksuvastuu 4 6
Velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä
Vakuutusmaksuvastuu 1 976 2 096
Korvausvastuu 1 951 1 975
Henkivakuutustoiminnan velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä 3 927 4 071
Jälleenvakuuttajien osuus
Vakuutusmaksuvastuu 0 0
Korvausvastuu -3 -3
Yhteensä -3 -3
Sijoitussopimuksissa ei ole korvausvastuuta.
Vastuuvelan riittävyyslaskelmasta ei aiheudu lisävaateita.
Sijoitussopimuksiin, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon tai joihin sisältyy oikeus vaihtaa sopimukseen, johon sisältyy yllä mainittu piirre, on sovellettu IFRS 4 Vakuutussopimukset standardin sallimaa helpotusta. Tällaiset sijoitussopimukset on arvostettu vakuutussopimusten tavoin.
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä 3 927 4 071
Muistiinpano
Lisää muistiinpano