Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

22 Verot
Milj. e 2013 2012
Tulos ennen veroja 1 668 1 622
Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla -409 -397
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat 19 -11
Verovapaat tulot 5 4
Vähennyskelvottomat kulut -3 -4
Konserniyhdistelyt ja eliminoinnit 159 183
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista -9 -6
Verokannan muutokset 22 15
Verot aikaisemmilta tilikausilta -1 1
Konsernin verot yhteensä -216 -214
Muistiinpano
Lisää muistiinpano