Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

11 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013
Koneet ja kalusto
2012
Koneet ja kalusto
1.1.
Hankintameno 154 146
Kertyneet poistot -138 -131
Kirjanpitoarvo 1.1. 16 16
Kirjanpitoarvo 1.1. 16 16
Lisäykset 9 9
Vähennykset -1 -2
Poistot -8 -8
Valuuttakurssierot -1 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 16 16
31.12.
Hankintameno 162 154
Kertyneet poistot -146 -138
Kirjanpitoarvo 31.12. 16 16
Henkivakuutustoiminta
2013 2012
Milj. e Maa-alueet
ja rakennuks.
Koneet ja kalusto Yhteensä Maa-alueet
ja rakennuks.
Koneet ja kalusto Yhteensä
1.1.
Hankintameno 4 8 12 4 7 12
Kertyneet poistot -1 -6 -6 -0 -5 -6
Kirjanpitoarvo 1.1. 4 2 5 4 2 6
Kirjanpitoarvo 1.1. 4 2 5 4 2 6
Lisäykset - - 0 - 0 0
Poistot - - 0 -0 -0 -1
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 2 5 4 2 5
31.12.
Hankintameno 4 8 12 4 8 12
Kertyneet poistot -1 -6 -6 -1 -6 -6
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 2 5 4 2 5
Omistusyhteisö
2013 2012
Milj. e Maa-alueet
ja rakennuks.
Koneet ja kalusto Yhteensä Maa-alueet
ja rakennuks.
Koneet ja kalusto Yhteensä
1.1.
Hankintameno 2 5 7 2 5 7
Kertyneet poistot -1 -2 -3 -1 -2 -3
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 3 4 1 3 4
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 3 4 1 3 4
Lisäykset 0 0 0 - 0 0
Poistot -0 -0 -0 -0 -0 -0
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 3 4 1 3 4
31.12.
Hankintameno 2 5 7 2 5 7
Kertyneet poistot -1 -2 -3 -1 -2 -3
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 3 4 1 3 4
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä 25 26
Segmenttien tase-erä koneet ja kalusto sisältää atk-laitteet ja toimistokalusteet.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano