Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

21 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2013 aikana
Milj. e 1.1. Laajaan tulokseen kirjatut
erät
Omaan pääomaan kirjatut
erät
Muunto-
erot
31.12.
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut tappiot 18 -3 0 -0 15
Käyvän arvon muutokset 0 0 0 0 0
Eläkevelvoitteet 65 -1 7 -5 65
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot 0 -2 4 -5 -2
Yhteensä 83 -6 11 -10 78
Laskennallisten verojen netotus -10
Laskennalliset verosaamiset taseessa 68
Laskennalliset verovelat
Varaukset ja tilinpäätössiirrot 337 -26 -0 -17 293
Käyvän arvon muutokset 197 -23 28 -0 202
Muut veronalaiset tilapäiset erot 13 10 -1 0 22
Yhteensä 547 -40 27 -17 518
Laskennallisten verojen netotus -10
Laskennalliset verovelat taseessa 508
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2012 aikana
Milj. e 1.1. Laajaan tulokseen kirjatut
erät
Omaan pääomaan kirjatut
erät
Muunto-
erot
31.12.
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut tappiot 19 -0 0 -0 18
Käyvän arvon muutokset 0 -0 0 0 -0
Eläkevelvoitteet 84 -10 -13 4 65
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot 29 -28 2 2 5
Yhteensä 132 -38 -11 6 88
Laskennallisten verojen netotus -10
Laskennalliset verosaamiset taseessa 78
Laskennalliset verovelat
Varaukset ja tilinpäätössiirrot 356 -29 -0 10 337
Käyvän arvon muutokset 107 -2 93 -1 197
Muut veronalaiset tilapäiset erot 28 -10 0 1 18
Yhteensä 491 -41 93 10 552
Laskennallisten verojen netotus -10
Laskennalliset verovelat taseessa 542
Sampo Oyj:ssä on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 25 milj. euroa. Ensimmäiset tappiot vanhenevat vuonna 2021.
Henkivakuutustoiminnassa on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 4 milj. euroa.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano