Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

39 Sijoitukset tytäryhtiöissä
Nimi Konsernin omistus-
osuus %
Kirjanpito-
arvo
  
Vahinkovakuutustoiminta
If Skadeförsäkring Holding Abp 100 1 886
If Skadeförsäkring Ab 100 1 364
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 100 501
If P&C Insurance AS 100 50
AS If Kinnisvarahaldus 100 0
CJSC If Insurance 100 10
If Livförsäkring Ab 100 8
Henkivakuutustoiminta
Henkivakuutusosakeyhtiö Mandatum 100 484
Mandatum Life Insurance Baltic SE 100 11
Muu toiminta
If IT Services A/S 100 0
Sampo Capital Oy 100 1
Ei sisällä konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano