Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

18 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset
Milj. e 1.1. Tulokseen kirjatut voitot/ tappiot yht. Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/ tappiot yht. Ostot Myynnit Siirrot
tasolta/
tasolle 1 ja 2
31.12. Kaudelle kirjatut voitot/tappiot rahoitus-varoista 31.12.2013
   
RAHOITUSVARAT 2013
   
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 14 -1 - 5 -4 - 14 -1
Saamistodistukset 17 1 - 2 -1 - 19 1
Rahastot 50 4 - 24 -13 - 64 3
81 4 - 31 -19 - 97 4
   
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 69 -1 3 176 -4 - 243 -3
Saamistodistukset 73 29 -21 6 -47 - 39 -1
Rahastot 894 -24 46 139 -335 - 720 19
1 036 4 27 320 -385 - 1 002 14
   
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä 1 117 8 27 351 -404 - 1 099 18
2013
Milj. e Realisoi-tuneet
voitot/
tappiot
Käyvän
arvon muutokset
Yhteensä
   
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä 8 32 40
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista -14 32 18
Milj. e 1.1. Tulokseen kirjatut voitot/ tappiot yht. Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/ tappiot yht. Ostot Myynnit Siirrot tasolta/
tasolle 1 ja 2
31.12. Kaudelle kirjatut voitot/tappiot rahoitus-varoista 31.12.2012
RAHOITUSVARAT 2012
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Osakkeet 0 - - - - - 0 -
0 0 - - 0 0 0 0
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 0 -0 - 19 -6 - 13 -0
Saamistodistukset 0 1 - 17 -0 - 17 1
Rahastot 62 2 - 31 -45 -0 50 2
63 2 0 66 -50 -0 81 3
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 72 0 1 2 -6 - 69 -1
Saamistodistukset 99 17 -16 4 -31 - 73 15
Rahastot 904 4 13 168 -196 - 894 12
1 074 21 -2 174 -232 - 1 035 25
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä 1 137 23 -2 240 -282 -0 1 117 28
2012
Milj. e Realisoi-tuneet
voitot/
tappiot
Käyvän
arvon muutokset
Yhteensä
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä 23 5 29
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista 23 5 28
Muistiinpano
Lisää muistiinpano