Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

23 Tulosvaikutteisesti kirjatut laajan tuloksen muut erät
Milj. e 2013 2012
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -153 46
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Tilikauden voitot/tappiot 362 540
Luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut -129 -31
Rahavirtasuojaukset
Tilikauden voitot/tappiot -0 -1
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä -70 9
Verot -22 -114
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä -13 449
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -21 44
Verot 7 -13
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä -14 31
Muistiinpano
Lisää muistiinpano