Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

12 Sijoituskiinteistöt
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
1.1.
Hankintameno 34 34
Kertyneet poistot -7 -6
Kertyneet arvonalentumiset -0 -2
Kirjanpitoarvo 1.1. 27 26
Kirjanpitoarvo 1.1. 27 26
Vähennykset -5 -0
Poistot -1 -1
Arvonalentumistappiot -1 -1
Arvonalentumistappioiden peruutukset 1 2
Valuuttakurssierot -1 0
Muut muutokset 2 1
Kirjanpitoarvo 31.12. 22 26
31.12.
Hankintameno 29 34
Kertyneet poistot -7 -7
Kertyneet arvonalentumiset -0 -0
Kirjanpitoarvo 31.12. 22 27
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 3 3
Sijoitusomaisuuteen sisältyvät muulla sopimuksella vuokralle annetut kiinteistöt
Ei-purettavissa olevat vähimmäisvuokrat
- yhden vuoden kuluessa 1 2
- yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 1 1
- yli viiden vuoden kuluttua 0 0
Yhteensä 2 3
Kiinteistökulut
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -2 -2
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -1 -1
Yhteensä -2 -3
Vahinkovakuutuksen sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 23 23
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
1.1.
Hankintameno 157 150
Kertyneet poistot -45 -42
Kertyneet arvonalentumiset -16 -16
Kirjanpitoarvo 1.1. 95 92
Kirjanpitoarvo 1.1. 95 92
Lisäykset 17 8
Vähennykset -2 0
Poistot -3 -3
Arvonalentumistappiot -1 -2
Kirjanpitoarvo 31.12. 107 95
31.12.
Hankintameno 172 158
Kertyneet poistot -48 -45
Kertyneet arvonalentumiset -17 -17
Kirjanpitoarvo 31.12. 107 95
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 13 15
Sijoitusomaisuuteen sisältyvät muulla sopimuksella vuokralle annetut kiinteistöt
Ei-purettavissa olevat vähimmäisvuokrat
- yhden vuoden kuluessa 6 6
- yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 14 11
- yli viiden vuoden kuluttua 2 3
Yhteensä 22 20
Kiinteistökulut
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -7 -8
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -2 -1
Yhteensä -9 -8
Henkivakuutuksen sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 125 112
Omistusyhteisö
Milj. e 2013 2012
1.1.
Hankintameno 4 4
Kertyneet poistot 0 -0
Kertyneet arvonalentumiset 0 0
Kirjanpitoarvo 1.1. 4 4
Kirjanpitoarvo 1.1. 4 4
Vähennykset -4 -0
Kirjanpitoarvo 31.12. 0 4
31.12.
Hankintameno 0 4
Kertyneet poistot 0 -0
Kertyneet arvonalentumiset 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 0 4
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 0 0
Omistusyhteisön sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 0 4
Segmenttien väliset eliminoinnit -4 -4
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä 125 122
Konsernin sijoituskiinteistöjen käyvät arvot arvioitu kokonaisuudessaan itse markkinoilta saadun vertailuaineiston perusteella. Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen määritys ja hierarkia on esitetty liitteessä 17. Tämän määrityksen mukaan sijoituskiinteistöt kuuluvat tasolle 2.
Segmenttien sijoituskiinteistöjen tilat vuokrataan markkinaehtoisilla, peruuttamattomilla vuokrasopimuksilla. Vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat toistaiseksi voimassa olevista monivuotisiin sopimuksiin.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano