Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

30 Varaukset
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013
Varaukset 1.1.2013 56
Valuuttakurssierot -3
Varausten lisäykset 13
Varauksista tilikaudella käytetty määrä -7
Käyttämättömien varausten peruutukset -1
Varaukset 31.12.2013 58
Varaukset enintään 1 vuosi 52
Varaukset yli 1 vuosi 7
Yhteensä 58
22 milj. euroa varauksesta koostuu varoista, jotka on tarkoitettu tulevien kustannusten kattamiseen joko jo toteutetuista tai suunnitteilla olevista organisaatiomuutoksista, joita tehokkaiden hallinto- ja korvauskäsittelyprosessien kehitys ja muutokset jakelukanavien rakenteessa aiheuttavat kaikkien liiketoiminta-alueiden osalta. Edellisen lisäksi erä pitää sisällään myös noin 33 milj. euron varauksen mahdollisiin oikeudenkäynteihin ja muihin epävarmoihin velvoitteisiin liittyen.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano