Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

25 Muut varat
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Korot 102 126
Saamiset ensivakuutustoiminnasta 1 119 1 098
Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta 45 79
Kauppahintasaamiset 3 3
Vakuutusten aktivoidut hankintamenot 1) 159 172
Potilasvakuutuksiin liittyvät varat 69 56
Muut 62 57
Vahinkovakuutustoiminnan muut varat yhteensä 1 559 1 592
Muista varoista pitkäaikaisten osuus on 71 milj. euroa (55).
Erä Muut koostuu mm. vuokratalletuksista, palkka- ja matkaennakoista sekä haltuun otetuista vahinkotavaroista.
1) Katso taulukko Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos tilikaudella
Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos tilikaudella
Milj. e 2013 2012
1.1. 172 157
Nettomuutos tilikauden aikana -3 10
Valuuttakurssierot -10 5
31.12. 159 172
Henkivakuutustoiminta
Milj.e 2013 2012
Korot 36 45
Saamiset vakuutuksenottajilta 3 6
Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta 1 0
Kauppahintasaamiset 8 6
Verot 0 19
Johdannaiskaupan vakuudet 6 6
Muut 27 27
Henkivakuutustoiminnan muut varat yhteensä 81 109
Erä Muut koostuu mm. etukäteen maksetuista eläkkeistä ja saamisista yhteistoimintayhtiöiltä.
Omistusyhteisö
Milj. e 2013 2012
Korot 36 36
Muut 11 5
Omistusyhteisön muut varat yhteensä 47 41
Erä Muut sisältää mm. omaisuudenhoidon palveluveloitussaamiset.
Segmenttien väliset eliminoinnit -10 -13
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä 1 676 1 729
Muistiinpano
Lisää muistiinpano